Regnetræner

Formålet med regnetræneren er at børnene kan øve sig i at regne.

Regnetræneren understøtter de fire regnearter og kan indstilles til næsten hvilken som helst sværdhedsgrad, dette gøres ved at justere kravene til regnestykkerne: argumenterne, resultatets størrelse og hvilke regnearter der skal øves.

Regnetræneren danner regnestykkerne tilfældigt indenfor det udfaldsrum der er valgt. Den nuværende regnetræner husker ikke tidligere stillede opgaver og derfor kan den samme opgave forekomme igen.

Regnetræneren bruger smilies til angive hvordan det går. Går det godt, er den glad (over 75% rigtige), og den bliver ked af det hvis det går rigtig skidt (under 25% rigtige). Baggrunden skifter ligeledes.

Regnetræneren åbner et pop-up vindue til at lave en log-bog med de stillede regnestykker med angivelse af hvor mange forsøg der er benyttet til løsning af opgaven. Pop-up vinduet må ikke lukkes, da regnetræneren ikke kan fungere uden loggen.


Start af Regnetræner


Privatliv: Regnetræneren gemmer ingen ingen personlige oplysninger om brugerens aktiviteter.


Teknik: Regnetræneren er lavet som en "javascript", det betyder at efter den er startet (næste side), kan den køre uden forbindelse til internettet.

©Copyright MrMQ.dk 2003,2015
Version 1.00